ביטוח מחלות קשות – נקודות חשובות שצריך לדעת!

פורסם:

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות נפוץ בימינו לאור שכיחותן של מחלות קשות. ריכזנו עבורכם את המאפיינים החשובים שצריך לדעת אודות תוכנית הביטוח לגילוי מחלות קשות באדיבותו של שמעון גילהר.

פוליסת הביטוח המוצעת ע"י מרבית חברות הביטוח משווקת כפוליסה עצמאית ותפצה את המבוטח בסכום ביטוח, עד 500,000 ש"ח. הכיסוי הביטוחי הניתן בתוכנית כולל 31 מחלות הנחלקות ל – 4 קבוצות.

מאפיינים חשובים בביטוח מחלות קשות

  •  גיל כניסה: עד גיל 60.
  •  תקופת הביטוח: עד גיל 70, או בהתאם למקובל בחברת הביטוח.
  •  תקופת אכשרה לאירוע ביטוחי ראשון: 90 ימים.
  •  תקופת אכשרה לאירוע ביטוחי שני: 365 ימים מיום קרות האירוע הראשון.
  •  פרמיה: משתנה אחת ל – 5 שנים.

המחלות הכלולות בכיסוי הביטוחי נחלקות ל – 4 קבוצות:

קבוצה ראשונה: אי ספיקת כליות כרונית, אי ספיקת כבד פולמיננטית, מחלת כבד כרונית סופנית, השתלת איברים: לב, כבד, כליה, ריאה, מח עצמות, טרשת נפוצה, פרקינסון, תרדמת מעל 96 שעות (ראה המשך בתנאי הפוליסה).
קבוצה שנייה: התקף לב, ניתוח מעקפים, ניתוח החלפת מסתמי לב, ניתוח אבי העורקים, שבץ מוחי.
קבוצה שלישית: סרטן (גידולים ממאירים, לא כולל גידולים שפירים), איידס שמקורו בעירוי דם, גידול שפיר של המוח, כשל מח העצמות.
קבוצה רביעית: שיתוק, שיתוק ילדים, עיוורון, אלצהיימר, אילמות, חירשות, כוויות קשות.

מהם החריגים בביטוח מחלות קשות?

טיסה בכלי טייס כלשהו שאינו משמש ככלי טיס אזרחי כשיר להובלת נוסעים, שירות בצבא או במשטרה, השתתפות בפעולות המוגדרות כפשע, , שכרות כרונית, שימוש בסמים, תחביבים מסוכנים, איידס, פעולות איבה, מותו של המבוטח בתוך 30 ימים מיום קרות האירוע הביטוחי.

בואו לקבל הצעה מאיתנו - ללא עלות וללא התחייבות!

זכות לתביעה בביטוח מחלות קשות

הזכאות לתשלום סכום הביטוח תקפה לגבי מקרה ביטוחי שאירע אחרי שחלפה תקופת אכשרה בת 90 ימים. זכויותיו של המבוטח נקבעות בהתאם לאופיו של האירוע הביטוחי וסיווגו לאחת מהקבוצות המתוארות לעיל. אחרי אירוע ביטוחי ראשון שסיבתו היא מחלה מהקבוצה הראשונה, ישולם סכום הביטוח הנקוב בפוליסה, בתנאי שהמבוטח שרד מעל 30 ימים מיום האירוע, והפוליסה תתבטל באופן מלא. אחרי אירוע ביטוחי ראשון שסיבתו מחלה מתוך הקבוצה השנייה, השלישית או הרביעית, המבוטח יהיה זכאי לתשלום סכום הביטוח המלא, בתנאי ששרד מעל 30 ימים מיום האירוע, ותינתן לו אפשרות להמשך הכיסוי הביטוחי במקרה של אירוע ביטוחי שני, בכפוף לתנאים אלה:

  1. הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 50% מסכום הביטוח הנקוב.
  2. הפרמיה שישלם המבוטח תקטן ב – 50% ביחס לפרמיה ששולמה בעבר.
  3. הכיסוי הביטוחי לא יחול על הקבוצה שהייתה בסיס להגשת התביעה הראשונה.
  4. הכיסוי לגבי הקבוצה הראשונה יתבטל באופן מלא.
  5. תקופת האכשרה לתביעה שנייה תהיה 365 ימים מיום קרות האירוע הביטוחי הראשון.

 

השאר/י פרטים לקבלת הצעה לביטוח מחלות קשות

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם