רפורמה במיסוי קצבה לגימלאים

פורסם:

ב–1/1/2012, נכנס לתוקף שיפור משמעותי ביותר בהטבות המס המוענקות לגימלאים בגיל הפרישה המושכים קצבה חודשית.

עד כה, גימלאי היה זכאי לפטור ממס בשיעור 35% מסכום הקצבה ששולמה לו, עד לתקרה מסוימת. לדוגמה, על קצבה חודשית בסך 5,000 ₪ ניתן פטור ממס בסך 1,750 ₪ (35%). לעומת זאת, על קצבה חודשית בסך 10,000 ₪ ניתן פטור ממס בשיעור 35%, מתקרה של 8,190 ₪ בלבד (2,866 ₪). יתרת הקצבה (65%), חויבה במס הכנסה, בהתאם למדרגות המס הרגילות.

שיפור במצב הגימלאי

כאמור, הרפורמה החדשה משפרת מאוד את מצבו של הגימלאי, שמעתה יהיה זכאי לפטור ממס גבוה יותר. משמעות הדבר, היא הקלה בנטל המס וגידול בקצבה נטו. משנת 2012, יחל תהליך של הגדלה הדרגתית בשיעור הפטור ממס, שבסופו יעמוד על 67% מתקרת הקצבה המזכה.  אולם אין זו ההקלה היחידה. החל משנת 2012, גימלאי יהיה זכאי לפטור בסכום קבוע, ללא תלות בסכום הקצבה. כלומר, בעלי קצבה נמוכה וגבוהה כאחד, ייהנו מפטור בסכום שווה, שייגזר מתקרה קבועה (8,190 ₪ בשנת 2012). הטבלה שלהלן מתארת את פרטי התהליך:

שנהשיעור הפטורשווי הפטור לפי נתוני 2012
2012–201543.5%3,563 ₪
2016–201949%4,013 ₪
2020–202452%4,259 ₪
202567%5,487 ₪

בעקבות ביטול תוכניות חיסכון הוניות

האם "בעל הבית השתגע"? בהחלט לא. למעשה, משרד האוצר מבקש לתקן "עוול" שפגע בציבור הרחב בעקבות ביטול תוכניות החיסכון ההוניות, והמעבר החד לחיסכון קצבתי. כזכור, ציבור החוסכים הורשה עד סוף שנת 2007 להפקיד כספים בקופות גמל הוניות שמהן היה יכול למשוך את כספי החיסכון בתשלום חד פעמי, בתום 15 שנה או בהגיעו לגיל 60. תיקון 3 לחוק הגמל שהוחל בשנת 2008, מנע מרבים את האפשרות להפקיד כספים במסלולי חיסכון הוניים, ובלית ברירה, המשיכו לחסוך במסלולים קצבתיים. הגדלת הפטור יכולה להיחשב לסוג של "חזרה בתשובה" של פקידי האוצר.

אולם זו אינה הבשורה היחידה. גימלאי שהגיע לגיל הפרישה רשאי לדרוש משיכה הונית פטורה ממס (היוון) של חלק מסכום הקצבה. עד כה, המשיכה הפטורה היוותה 35% מסכום הקצבה, עד לתקרה הקבועה בחוק. מעתה, סכום המשיכה הפטור יגדל על-פי השיעורים הנקובים בטבלה, ובכפוף לתקרה הפטורה. לדוגמה מי שזכאי בשנת 2012 לקצבה חודשית בסך 8,000 ₪, רשאי להוון 43.5% מסכום הקצבה, ללא מס. יחד עם, יש לזכור כי הזכות לבצע היוון של חלק מכספי הקצבה מותנית, לפי תקנות מס הכנסה, בתשלום יתרת קצבה שלא תיפחת מהקצבה המזערית הנדרשת בחוק.

השאר/י פרטים לקבלת הצעה לקרן פנסיה

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם