ביטוח נסיעות לחו"ל – המדריך השלם שכל נוסע חייב לדעת

פורסם:

ביטוח לפי מינימום הנדרש בחוק – פוליסה תקנית

ביטוח נוסעים לחו"ל מבוסס על תנאי מינימום מחייבים שנקבעו בתקנה על-פי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח). תנאי המינימום מתייחסים לביטוח מטען והוצאות רפואיות עקב מחלה או תאונה בחו"ל, וכן הוצאות בשל קיצור או הארכת שהייה בחו"ל עקב כך. לפי המקובל בשוק ביטוח נוסעים לחו"ל, חברות הביטוח הרחיבו את תנאי המינימום, וכיום הביטוח כולל כיסויים נוספים כמו ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח ביטול נסיעה, הוצאות העברת גופה מחו"ל, ואצל מבטחים אחדים אפשר להשיג ביטוח ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל וכיסוי סיבוכים בהריון והחמרה במחלות קיימות.

מי משווק ביטוח נסיעות לחו"ל?

כיום ניתן לרכוש פוליסה מסוג אצל גורמים רבים, ובינהם:

 • חברות ביטוח
 • חברות לכרטיסי אשראי
 • קופות חולים
 • משרדי נסיעות

משך שהיה ותכיפות הנסיעות לחו"ל

בדרך כלל, ביטוח נוסעים לחו"ל נערך לתקופה שאינה העולה על שישה חודשים לנסיעה אחת. אנשים הנוסעים לחו"ל לתקופות ארוכות רוכשים לעצמם ביטוח רפואי באותה מדינה בה הם שוהים, משום שהפוליסה לא נועדה לספק שירותי ביטוח רפואי (כעין קופת חולים) בחו"ל.
ביטוח למחזיקי כרטיס אשראי אינו מוגבל למספר הנסיעות משך השנה, אך קיימת הגבלה למסע אחד ל- 45 ימים. ניתן להגדיל תקופה זו ל- 60 ימים תמורת תשלום נוסף.
בדרך כלל ניתן לבטח תקופת שהייה בת שישה חודשים (לפעמים אפילו יותר, אם ניתנה הארכה מיוחדת בפוליסה). אולם חברות הביטוח עלולות לדחות בקשה להארכת תקופת הביטוח כשהדבר נדרש בנסיבות מסויימות. לכן חשוב לקבוע, בטרם יציאה מהארץ, תקופת ביטוח מרבית, או לקצר את תקופת הביטוח אם החזרה יוצאת לפועל לפני תום תקפת הביטוח שנקבעה.

ארצות היעד

בדרך כלל, הפוליסות אינן מגבילות את הביטוח לארצות מסוימות. עלותם של שירותי בריאות ובעיקר אשפוז עשוי להשתנות ממדינה למדינה. אם ארצות היעד הינן ארצות המזרח התיכון או אירופה, הרי שעלויות האשפוז בהן דומות בד"כ לעלויות האשפוז המקובלות בישראל. בארצות אמריקה הצפונית, כמו ארצות הברית וקנדה, עלויות האשפוז גבוהות יותר, ולפיכך רצוי לרכוש פוליסה המקנה כיסוי לסכום ביטוח גבוה יותר להוצאות אשפוז. כמו כן, אם המבוטח מתכנן לשהות במקומות הרחוקים ממרכזי אוכלוסייה ומבתי-חולים, או בארצות בהן רמת הרפואה נמוכה מהרמה המקובלת בישראל, ובכללן ארצות כמו תורכיה יוון וארצות מזרח אירופה לשעבר, רצוי לרכוש ביטוח המכסה הוצאות העברה לבית-חולים בארץ באמבולנס אווירי.
אצל חברות ביטוח אחדות אפשר לרכוש תמורת פרמיה נוספת כיסוי מלא להוצאות הטסה רפואית לישראל.

ביטוח החמרה במצב בריאות קיים

הביטוח הרגיל אינו כולל כיסוי להחמרה במצב בריאות קיים. ביטוח כזה ניתן לרכוש תמורת תשלום נוסף אצל חלק מחברות הביטוח. הרחבה זו נועדה לכסות הרעה פתאומית במצב הקיים, כמו למשל מצב של קומה בו לקה חולה סוכרת באופן פתאומי בחו"ל עקב מחלתו. ביטוח זה לא נועד לממן טיפולים שגרתיים הנדרשים במצב הבריאות לקוי, לפיכך לא יכלול הביטוח עלות תרופות שלוקח חולה סוכרת באופן שיגרתי. לא פעם המבטחים דורשים הצהרת המבוטח על מצבו הרפואי, או מתנים את הכיסוי בפוליסה במצב רפואי תקין, ושלא חלה הרעה במצב בריאותו במשך השנה הקודמת לעריכת הביטוח. ניתן לרכוש כיסוי להחמרה במצב בריאות קיים גם כהרחבה לביטוח נוסעים במסגרת כרטיס אשראי. הביטוח עבור הרחבה זו מוגבל לפעמים בסכום מסוים הרשום בפוליסה. לפעמים קיים הבדל בין החריגים בפוליסות השונות, וביטוח החמרה במצב בריאות עלול לדחות תביעה במקרים שלהלן:
מחלה שחלה בה החמרה בשנה הקודמת או שלא הייתה מיוצבת בשנה זאת, איידס, מחלות הסרטן, מחלה שבגינה עמד המבוטח לפני התערבות רפואית או כירורגית אקטיבית או בדיקת בירור בלתי- שגרתית, השתלת איברים, ניתוחי לב וצנתור לב, שלא באו בסמוך לאוטם שריר הלב בחו"ל, שמירת הריון ולידה, תרופות וטיפולים שנקבעו טרם הנסיעה וכן בדיקות וטיפולים שניתן לדחות עד למועד השיבה לארץ. יש חברות ביטוח שאינן מבטחות בנוסף לנ"ל גם מקרים של: מחלה ממאירה, ניתוחי לב, צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון), השתלת קוצב לב קבוע, דיאליזה, MS ו – C.F, ומקרים בהם המבוטח נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי או ניתוח, אם הומלץ על-ידי הרופא המטפל כי הנסיעה לא תתבצע, השתלת אביזרים.

כיסוי סיבוכי הריון

הביטוח הרגיל אינו כולל כיסוי לסיבוכי הריון. ניתן לקבל ביטוח זה רק אצל חברות ביטוח בודדות אולם התנאים אינם דומים. למשל, פוליסה אחת מגבילה את הכיסוי להוצאות רפואיות והוצאות
אשפוז לכדי 5,000 $. ההרחבה לספורט חורף אינה חלה על נשים בהריון. פוליסה שנייה מגבילה את אחריות החברה להוצאות רפואיות ואשפוז להרחבה זו לכדי 200 אלף דולר.
חשוב לזכור כי שתי הפוליסות מגבילות את הכיסוי עד מלאות 26 שבועות להריון, דהיינו תקופה של חצי שנה. הסיבה להגבלה זו נעוצה בהנחה כי עד 26 שבועות מדובר בד"כ בהפלה, ואילו בתקופת הריון העולה על תקופה זו מדברים כבר על לידה מוקדמת על כל הכרוך בכך, כולל טיפול בפג.

גיל המבוטח

הביטוח באמצעות כרטיס אשראי מכסה הוצאות אשפוז עד גיל מסוים בלבד. הפוליסות כוללות גם הגבלות גיל לגבי ביטוחים אחרים כמו תאונות אישיות, ומטען (לילדים ולבני נוער). כן קיימת הגבלת תקופת ביטוח לפי גיל לכיסוי החמרה במחלות קיימות, ביטוח קיצור הנסיעה או הפסקתה וכן להפסד פיקדון או ביטול הנסיעה. ביטוח השתתפות עצמית לרכב שכור אינו חל בעת נהיגת נהגים מעל ומתחת לגיל הרשום בפוליסה.

עיסוק בספורט מסוכן בחו"ל

ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עיסוק בספורט חורף. מרבית הפוליסות מוציאות מכלל ביטוח מקרה הנובע מעיסוק בספורט מסוכן כמו: טיפוס הרים, סקי מים, צלילה וסקי שלג. יש חברות ביטוח המשווקות ביטוח לעיסוק בספורט מסוכן תמורת פרמיה מיוחדת

נסיעה ברכב שכור בחו"ל

ביטוח נוסעים בחו"ל אינו מבטח הוצאות שיש לבטחן במסגרת ביטוח רכב חובה בחו"ל. אולם במסגרת פוליסות אחדות ניתן לבטח את ההשתתפות העצמית לרכב שכור בחו"ל.

סכום ביטוח למטען

קיימת הגבלה בסכומי הביטוח למטען אצל המבטחים השונים. הסכומים אינם אחידים ואפשר להגדיל אותם תמורת פרמיה נוספת עד לגבול מסוים. כן אפשר לבטח בביטוח "כל הסיכונים" לדברי ערך במסגרת תכולת הדירה גם רכוש בחו"ל (גם כאן תמורת פרמיה). המטען מבוטח על בסיס נזק ראשון ולא חל לגביו ביטוח חסר.

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בחו"ל

ביטוח אחריות אישית כלפי צד שלישי בחו"ל דומה במהותו לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הניתן כהרחבה לביטוח תכולת הדירה. הביטוח אינו כולל ברוב המקרים חבות הנובעת משימוש ברכב, כלי טיס ושיט. אולם קיומו חשוב בעיקר לנוסעים לארצות הרווחה אשר בהן קיימת המודעות להגשת תביעות כלפי צד שלישי. הואיל וגבולות האחריות ותנאי הביטוח אינם אחידים, כדאי בנסיעה לארצות כמו אירופה המערבית וארצות צפון אמריקה לבחור בפוליסה המעניקה את גבול האחריות הרחב ביותר, ואם אפשר לפי הדין המקומי בארץ היעד.
סייגים עיקריים (מקרים שאינם כלולים): חבות מעבידים, חבות חוזית, חבות כלפי בן משפחה, חבות עקב שימוש בכלי טיס או בכלי שיט.

ביטוח נוסעים לחו"ל מתחיל עוד בארץ

ביטוח נסיעות לחו"ל מתחיל עוד בארץ והוא חל במקרים של ביטול נסיעה תוך תקופה מסוימת (למשל 14 יום) לפני הנסיעה עקב סיבות המפורטות בפוליסה. למשל: מות תאונה או מחלה של המבוטח או של המלווה, מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב, ביטול טיסות של שירות המטוסים עקב מגפה או מהומות בארץ היעד, חטיפת המבוטח, נזק לביתו של המבוטח על-ידי אש, שיטפון, וכו'. המטען מבוטח לפי תנאי המינימום בצאת המבוטח מביתו בדרך לשדה תעופה או מרגע מסירתו למוביל מוסמך ומסתיים עם שובו לביתו מחו"ל.

המשך אשפוז בארץ

ביטוח נוסעים לחו"ל כולל גם המשך אשפוז בארץ עקב תאונה או מחלה בחו"ל, וזאת מהסיבה שתנאי המינימום שנקבעו בחוק אינם מצמצמים את הכיסוי לחו"ל בלבד וניתן להבין שהפוליסה מבטחת גם את המשך האשפוז בישראל. חברות הביטוח צמצמו, בדרך כלל, את מספר ימי האשפוז המבוטחים בארץ וקבעו מגבלות נוספות אחרות, אולם באופן עקרוני המשך האשפוז בארץ מבוטח.

ביטוח מחלה או תאונה

הביטוח כולל מחלה או תאונה בחו"ל אך אינו כולל:
מחלה אשר בשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או שישה חודשים, לפני צאתו לחו"ל.
כאשר קבלת הטיפול הרפואי בחו"ל היא אחת ממטרות הנסיעה.

היקף הכיסוי:

 1. כיסוי מצומצם- כולל הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים, הוצאות אשפוז וטיפול כולל ניתוחים בדיקות וטיפול נמרץ.
 2. כיסוי רחב – הכולל בנוסף לכיסוי הכלול בכיסוי המצומצם גם הוצאות טיפול רפואי צילומי רנטגן ותרופות שלא בעת אשפוז. והוצאות נוספות אשר הוצאתן הייתה חיונית לצורך שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, לצורך הוצאות נסיעה נוספות בגלל קיצור הנסיעה או הוצאות נסיעה נוספות עקב הארכת השהות.
 3. ההוצאות המבוטחות נחשבות להוצאות חיוניות אם נמסרה חוות דעת בכתב של רופא מוסמך או של מוסד רפואי מוכר לגבי חיוניות הוצאתן.

חריגים בביטוח נוסעים לחו"ל

ביטוח נוסעים לחו"ל אינו מבטח את כל המקרים וההוצאות. להלן רשימה של חריגים עיקריים לפי הפוליסה המקובלת אצל אחת מחברות הביטוח.

 • ביטוח המטען אינו כולל: כסף, דברי אומנות וכד', משקפיים, עדשות מגע, מטריה.
 • הכיסוי למזוודה עצמה מוגבל, בדרך כלל, לנזקי אש וגניבה בלבד.
 • מטען בלתי-מלווה או מטען הנגנב מתא שמירת חפצים או מתא מטען של הרכב מבוטח רק עד 15% מסכום הביטוח למטען.
 • ביטוח הוצאות אשפוז אינו כולל: שהות בסנטוריום, לידה, הפלה, הפרעה נפשית ותוכנית מרפא.
 • ביטוח הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז אינו כולל: טיפול או ניתוח חניכיים, כירופרקט, פיזיותרפיה.
 • ביטוח רפואי אינו כולל: מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי בעת חתימת ההצעה או היציאה לחו"ל, וכן מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי או בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה רפואית בעת צאת המבוטח לחו"ל, או משך שישה החודשים אשר קדמו לצאתו. ניתן לרכוש הרחבה להחמרה במצב קיים אצל חלק מהמבטחים.
 • כל הביטוח אינו כולל מקרה הקשור ב: טיפוס הרים, סקי מים, צלילה, (ניתן לרכוש הרחבה אצל חלק מהמבטחים), השתתפות פעילה בפעולה מלחמתית וכד', טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים סדיר, הוצאה או נזק שצד שלישי חייב בתשלומם.
 • נזקי רעידות אדמה – מעל גבול האחריות המיוחד שנקבע לפעמים לסיכון זה.

הוצאות מיוחדות

הביטוח כולל גם ביטוח הוצאות מיוחדות המוגבלות בסכום הנקוב בפוליסה. הסכומים אינם אחידים וגם כאן חשוב לבחור את הביטוח היותר מתאים. להלן דוגמא של אחת מחברות הביטוח:

 • הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה – עד 3,000 $ הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה – עד 3,000 $, עבור שירותי קרקע, ומתוכם עד 650 $ עבור החזר הוצאות כרטיס טיסה ארצה.
 • כרטיס נסיעה – עד 650 $ למבוטח שנמנע ממנו שימוש בכרטיס בתום הנסיעה עקב מצב בריאות לקוי.
 • הוצאות למלווה שהוזעק לחו"ל עקב מצב בריאות קריטי – עד 325 $ למלווה אחד.
 • העברת גופה במקרה מות המבוטח – עד 5,000 $.
 • שהייה נוספת במלון בשל מצב בריאות קריטי – עד $40 ליום למשך 10 ימים.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח נוסעים לחו"ל כולל גם, בדרך כלל, ביטוח תאונות אישיות המכסה מוות ונכות בלבד מתאונה. הביטוח מוגבל בסכום הנקוב בפוליסה. הסכומים המקובלים אצל חברות הביטוח אינם אחידים. הביטוח כולל כיסוי סיכון מלחמה פסיבי. (ילדים ואנשים מבוגרים מבוטחים, בדרך כלל, בסכומים נמוכים יותר). התנאים לביטוח, כאמור, אינם זהים בחברות הביטוח השונות, וקיימים ביניהם הבדלים ניכרים.

 

השאר/י פרטים לקבלת הצעה לביטוח נסיעות לחול

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם